Als oud-student op de hoogte blijven?

Veel instellingen vinden het de moeite waard contact te onderhouden met hun alumni. Zo ook de Thorbecke Academie. Wij menen dat hieruit voordeel kan voortvloeien voor de opleidingen van de Thorbecke Academie, maar ook voor de alumni zelf. De Thorbecke Academie zal dan ook graag initiatieven van de alumni ondersteunen.

Meer over de alumnivereniging