Starten vanaf september 2018

Vanaf 2018 gaan de NHL en Stenden samen verder als NHL Stenden Hogeschool. Wil je in september 2018 starten met een studie bij NHL Stenden? Schrijf je dan nu in via Studielink. Op de website van NHL Stenden vind je meer informatie over het indienen van jouw verzoek tot inschrijving.

Starten in februari 2018?

Wil je in februari 2018 starten met een van onze opleidingen? Dan meld je je nog aan voor de opleiding bij NHL Hogeschool. Hiervoor volg je onderstaande stappen.

Studielink

Wil je je inschrijven voor een studie aan NHL Hogeschool? Dat kan via Studielink. Studielink is het landelijke informatiesysteem van alle Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Met Studielink regel je jouw inschrijving, uitschrijving of adreswijziging allemaal online. Schrijf je je in voor een opleiding, dan geeft Studielink automatisch je inschrijfgegevens door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de NHL. Ook voor het uitschrijven tijdens het studiejaar bij een opleiding of het doorgeven van een adreswijziging aan de NHL, moet je Studielink gebruiken.

Inschrijfprocedure

Je moet in Studielink inloggen met je DigiD. Hierna kun je direct een verzoek tot inschrijving doen. Als je dit vóór 1 mei doet, heb je het recht om je studiekeuze te veranderen. Je mag je dan tot 1 september nog voor een andere studie inschrijven. Als NHL Hogeschool jouw gegevens heeft ontvangen, ontvang je automatisch bericht van ons.

Hoe de inschrijfprocedure precies werkt, kun je nalezen in dit document.

Hoe gaat het verder?

Als NHL Hogeschool jouw gegevens van Studielink heeft ontvangen, ontvang je automatisch bericht van ons.

 • Bericht voorlopige inschrijving
 • Studiekeuzecheck
  Je ontvangt via de mail de NHL-Studiekeuzecheck. Deze check bestaat uit een digitale vragenlijst die je inzicht geeft in je oriëntatie op je studiekeuze.
 • ICT-account
  Vanaf juni ontvang je bericht over je NHL-account. In dit bericht staat een link waarmee je je gebruikersnaam en wachtwoord kunt bevestigen. Met het NHL-account kun je alvast kennismaken met de diverse systemen binnen NHL Hogeschool.
 • NHL-kaart
  Iedere student bij de NHL heeft een NHL-kaart. Met deze kaart kun je tijdens je studie gebruik maken van de verschillende faciliteiten binnen NHL Hogeschool. Nadat je je accountgegevens hebt ontvangen, kun je via mijnpas.nhl.nl je NHL-kaart aanvragen. Nadat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden kun je een pasfoto uploaden en kiezen voor de productie van jouw NHL-kaart. Je krijgt je kaart toegezonden op het correspondentieadres dat bekend is in Studielink. Hou rekening met een verwerkingsduur van ongeveer drie weken. De eerste NHL-kaarten worden halverwege augustus verzonden.

  Je dient vervolgens je NHL-kaart, ter verificatie en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, te activeren op het NHL-Serviceplein in B0.063. Op de locaties Groningen en Terschelling wordt dit ter plekke gedaan. Pas na activatie is de kaart geldig en kan hij gebruikt worden.

 • Bewijs van inschrijving
  Pas als aan alle voorwaarden is voldaan en je inschrijving een feit is, heb je recht op een bewijs van inschrijving. Zorg dus dat je inschrijving vóór 1 september in orde is, want dan krijg je vóór eind september twee papieren bewijzen van inschrijving toegestuurd. Je kunt deze bewijzen gebruiken voor instanties die hierom vragen.

Zowel je NHL-account als de NHL-kaart zijn zonder meer geldig tot 1 september. Als je inschrijving dan in orde is, wordt het account overgezet naar een definitief account en wordt de NHL-kaart je bewijs van inschrijving. Als je inschrijving niet in orde is, worden zowel het NHL-account als de NHL-kaart geblokkeerd en heb je geen toegang meer tot de verschillende faciliteiten binnen NHL Hogeschool.

Gaat er iets mis of heb je vragen?

Heb je je ingeschreven maar geen NHL-account ontvangen? Of heb je vragen over je inschrijving? Stuur dan een mail naar studentloket@nhl.nl. Je kunt ook bellen: 058 251 2000.

Inschrijfvoorwaarden en regels

In de inschrijfvoorwaarden van NHL Hogeschool vind je onder andere informatie over de aansprakelijkheid van NHL Hogeschool en  je rechten als student of extraneus.

Daarnaast zijn er procedurele regels voor de inschrijvingsprocedure en voor de vaststelling, bekendmaking en betaling van het college- en examengeld.

Je kunt alles nalezen in de onderstaande documenten.

NHL-Studiekeuzecheck

Omdat we zeker willen weten of je hier straks echt op je plek zit, hebben we de NHL-Studiekeuzecheck. Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding aan NHL Hogeschool ontvang je daarom een digitale vragenlijst: de NHL-Studiekeuzecheck. Deze vragenlijst geeft jou als aankomend NHL-student inzicht in je studiekeuze. Daardoor wordt jouw kans op studiesucces groter.

Schrijf je in voor 1 mei

Wanneer je je vóór 1 mei aanmeldt, ontvang je via de mail een uitnodiging voor deelname aan de Studiekeuzecheck. Op basis van de door jou gegeven antwoorden krijg je een advies. Dit advies kan positief of negatief zijn. Een negatief advies is niet bindend, je bent dan nog steeds toelaatbaar. Wel maken we bij een negatief advies een afspraak met je om je studiekeuze te bespreken. Jij beslist uiteindelijk zelf of je met de opleiding start. Uiteraard moet je wel aan de wettelijke toelatingseisen voldoen.

Na 1 mei

Wanneer je je ná 1 mei inschrijft voor een opleiding bij de NHL, krijg je ook een uitnodiging voor de Studiekeuzecheck. Het invullen van de NHL-Studiekeuzecheck is  na 1 mei verplicht. Vul je de studiekeuzecheck niet in? Dan ben je in beginsel niet toelaatbaar.  Als je de studiekeuzecheck wel invult en je krijgt een negatief advies, dan is ook in dit geval het negatief advies niet bindend. Je beslist zelf of je met de opleiding start. Uiteraard moet je wel aan de wettelijke toelatingseisen voldoen.

Goede oriëntatie

Met de Studiekeuzecheck willen we je helpen om de goede keuze te maken. De uitnodiging voor de digitale vragenlijst krijg je nadat je een keuze hebt gemaakt voor één van onze opleidingen en je je hebt aangemeld via Studielink. De Studiekeuzecheck is daarmee het sluitstuk van jouw studiekeuzetraject. Een laatste check om zeker te weten of je straks op je plek zit bij ons. Uit ervaring weten we namelijk dat een goede oriëntatie de beste garantie voor studiesucces is.

Uitzonderingen

De Studiekeuzecheck is bedoeld voor alle studenten die zich aanmelden voor een bacheloropleiding of een Associate Degree-programma, zowel voltijd, duaal als deeltijd. Wanneer je je aanmeldt  op grond een buitenlands diploma of voor een selectieopleiding (Docent BKV of Docent Theater) wordt toegelaten, kunnen andere procedures gelden.

Wil je meer weten over de NHL Studiekeuzecheck? Vraag dan het Studieadviescentrum.

Studieadviescentrum
058 251 1888
studieadvies@nhl.nl

Herinschrijfprocedure

Als je studeert aan NHL Hogeschool, moet je je elk jaar opnieuw inschrijven, oftewel herinschrijven. Herinschrijven - inclusief de machtiging voor de betaling van het collegegeld -  doe je digitaal via Studielink.

In mei ontvang je van de NHL een mail op het mailadres dat geregistreerd staat in Studielink. Hierin word je geïnformeerd over de openstelling van de herinschrijfprocedure.

Hoe de herinschrijfprocedure precies werkt, kun je nalezen in dit document.

NHL-kaart en NHL-account

Je hebt al een NHL-kaart en een NHL-account. Die blijven geldig tot 1 september van het nieuwe studiejaar. Als je herinschrijving op 1 september in orde is, worden je NHL-account en NHL-kaart automatisch verlengd. Als je herinschrijving niet in orde is, worden zowel je NHL-account als de NHL-kaart geblokkeerd en heb je geen toegang meer tot de faciliteiten binnen NHL Hogeschool. Zorg dus dat je je herinschrijving op tijd regelt!

Bewijs van inschrijving

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan en je herinschrijving een feit is, heb je recht op een bewijs van inschrijving. Zorg dus dat je inschrijving vóór 1 september in orde is want dan krijg je vóór eind september twee papieren bewijzen van inschrijving toegestuurd. Je kunt deze bewijzen gebruiken voor instanties die hierom vragen.

Gaat er iets mis of heb je vragen?

Lukt je herinschrijving niet of wil je iets weten? Stuur dan een mail naar studentloket@nhl.nl. Je kunt ook bellen: 058 – 251 2000.

Inschrijfvoorwaarden en regels

In de inschrijfvoorwaarden van NHL Hogeschool vind je onder andere informatie over de aansprakelijkheid van NHL Hogeschool en  je rechten als student of extraneus.

Daarnaast zijn er procedurele regels voor de inschrijvingsprocedure en voor de vaststelling, bekendmaking en betaling van het college- en examengeld.

Je kunt alles nalezen in de onderstaande documenten.

Uitschrijfprocedure

Als je je wilt uitschrijven bij NHL Hogeschool, regel je dit ook via Studielink. Studielink geeft jouw verzoek tot uitschrijving door aan NHL Hogeschool.

Welke situatie op jou van toepassing is en hoe de uitschrijfprocedure precies werkt, kun je nalezen in dit document.

 • Let op!
  Via Studielink regel je niet het stopzetten van eventuele studiefinanciering en het studentreisproduct op de OV-chipkaart. Deze mutaties moet je zelf aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doorgeven.

 • Terugbetalen collegegeld
  Studielink geeft je uitschrijving door aan de NHL. De NHL berekent of je collegegeld terugkrijgt en zo ja: hoeveel. Als je je uitschrijft met ingang van juli of augustus (dus aan het einde van het studiejaar), heb je geen recht op terugbetaling van collegegeld. Als je je gedurende het studiejaar uitschrijft, ben je geen collegegeld meer verschuldigd voor de rest van het studiejaar.

  Let op! Als je naast de opleiding waarvoor je je uitschrijft nog voor een andere opleiding staat ingeschreven, wordt de uitschrijving verwerkt maar heb je geen recht op terugbetaling van collegegeld. Je volgt immers nog een andere opleiding.

  Als je je tussentijds uitschrijft, moet je er rekening mee houden dat de administratieve afhandeling enige tijd kan duren. Als het collegegeld in termijnen wordt betaald, kan dit betekenen dat er nog termijnen van je rekening worden afgeschreven. Uiteraard wordt hier bij de berekening van het uiteindelijke restitutiebedrag rekening mee gehouden.

  Je hebt geen recht op terugbetaling van de administratiekosten.

 • Wanneer krijg je geen collegegeld terug?
  Je kunt geen restitutie krijgen als je met een ‘bewijs betaald collegegeld’, afgegeven door NHL Hogeschool, ook staat ingeschreven bij een andere instelling.

  Je krijgt ook geen restitutie bij NHL Hogeschool als je met een ‘bewijs betaald collegegeld’ afgegeven door een andere instelling, bij NHL Hogeschool ingeschreven staat. Je hebt immers bij de andere instelling het collegegeld betaald.

 • NHL-kaart en NHL-account
  Hou er rekening mee dat wanneer je bent uitgeschreven je geen recht meer hebt op gebruik van de NHL-kaart en het NHL-account. Zowel de kaart als de account worden geblokkeerd.

 • Gaat er iets mis of heb je vragen?
  Heb je vragen over het uitschrijven? Stuur dan een mail naar studentloket@nhl.nl. Je kunt ook bellen: 058 – 251 2000.

 • Regels
  De NHL heeft procedurele regels voor de beëindiging van je inschrijving en terugbetaling van  college- of examengeld. Je kunt alles nalezen in het onderstaande document.

Vastgelegde instroommomenten

Er zijn een aantal opleidingen waarbij je - naast het reguliere startmoment van september - ook op andere data gedurende het studiejaar kunt instromen. Een overzicht van deze opleidingen en van de mogelijk instroommomenten vind je hieronder. Wil jij een van deze voltijd- of deeltijdopleidingen volgen en gebruik maken van de mogelijkheid van zo’n ander instroommoment, dan kun je je hiervoor aanmelden via Studielink.

Curriculum

Als je een ander moment dan september start met je opleiding kan het zijn dat je curriculum anders is opgebouwd dan je op de opleidingspagina op deze site hebt kunnen lezen. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met de opleiding zodat je precies weet hoe het curriculum er uit gaat zien en welke gevolgen het heeft om op een ander moment in te stromen.  

Studiejaar 2016-2017 - VOLTIJD

Croho

Opleiding

Instroom mogelijk per:

80065

AD Bedrijfseconomie voltijd

1-feb-17

80067

AD Maritieme Techniek voltijd

1-nov-16

1-jan-17

1-feb-17

1-apr-17

34401

B Bedrijfseconomie voltijd

1-feb-17

34263

B Bouwkunde voltijd

1-feb-17

34092

B Comm. and Multimedia Design voltijd

1-feb-17

34405

B Communicatie voltijd

1-feb-17

39100

B Docent Beeld. Kunst en Vormgeving voltijd

1-nov-16

1-jan-17

1-mrt-17

34745

B Docent Theater voltijd

1-nov-16

1-jan-17

1-mrt-17

34267

B Elektrotechniek voltijd

1-nov-16

34384

B Maritiem Officier voltijd

1-nov-16

1-jan-17

1-feb-17

34276

B Maritieme Techniek voltijd

1-nov-16

1-jan-17

1-feb-17

1-apr-17

34190

B Ocean Technology voltijd

1-nov-16

1-jan-17

1-feb-17

34280

B Werktuigbouwkunde voltijd

1-nov-16

1-dec-16

1-jan-17

1-feb-17

 

Studiejaar 2016-2017 - DEELTIJD

Croho

Opleiding

Instroom mogelijk per:

80901

AD ITSM deeltijd flexibel programma

1-feb-17

34610

B Cult. en Maatsch. Vorming deeltijd

1-feb-17

34616

B Maatsch. Werk en Dienstverlening deeltijd

1-feb-17

35158

B Pedagogiek deeltijd

1-feb-17

45275

Master leraar Algemene economie deeltijd

1-nov-16

1-dec-16

1-jan-17

1-feb-17

45265

Master leraar Duits deeltijd

1-nov-16

1-dec-16

1-jan-17

1-feb-17

45262

Master leraar Engels deeltijd

1-nov-16

1-dec-16

1-jan-17

1-feb-17

45276

Master leraar Frysk deeltijd

1-nov-16

1-dec-16

1-jan-17

1-feb-17

45272

Master leraar Natuurkunde deeltijd

1-nov-16

1-dec-16

1-jan-17

1-feb-17

45269

Master leraar Nederlands deeltijd

1-nov-16

1-dec-16

1-jan-17

1-feb-17

45263

Master leraar Wiskunde deeltijd

1-nov-16

1-dec-16

1-jan-17

1-feb-17

Varianten op opleidingsprogramma’s

Let op: onderstaande opleidingen hebben alleen voor de specifiek genoemde variant een extra instroommoment gedurende het studiejaar. Ook in dit geval kun je je aanmelden via Studielink. De variant staat echter niet op Studielink genoemd. Je geeft daarom de variant aan op het formulier ‘Verzoek tot na-inschrijving’. Dit formulier krijg je na je aanmelding via Studielink van Bureau Inschrijving toegestuurd.

Croho

Opleiding

Variant

Instroom mogelijk per:

80073

AD HRM deeltijd

flexibel programma

1 februari 2017

34139

B Bedrijfskunde MER deeltijd

flexibel programma

1 februari 2017

34560

B Verpleegkundige deeltijd

flexibel programma

1 februari 2017

34808

B Leraar Basisonderwijs voltijd

Pabo op Maat en Afstand

1 februari 2017

Niet-reguliere instroommomenten op basis van jouw persoonlijke situatie

Naast de hierboven genoemde instroommomenten en opleidingen kan het mogelijk zijn op een ander moment dan per 1 september met een opleiding te starten als je door persoonlijke omstandigheden niet op een regulier moment kan starten met je studie. Hierbij moet je voldoen aan aan één van onderstaande voorwaarden:

 1. Je studeert al aan de NHL bij een andere opleiding.
 2. Er is sprake van persoonlijke omstandigheden, die bekend zijn bij de NHL en die je gedwongen hebben de studie (tijdelijk) te staken.
 3. Er is sprake van zeer bijzondere omstandigheden, waardoor jij vindt dat er een uitzondering op de na-inschrijvingsregels zou moeten worden gemaakt.

Voldoe je aan één van deze drie voorwaarden, dan kun je via Studielink een verzoek tot inschrijving indienen voor een andere inschrijfdatum dan 1 september. Naar aanleiding van je verzoek tot inschrijving ontvang je van Bureau Inschrijving een e-mail met het formulier ‘Verzoek tot na-inschrijving’. Dit formulier gebruik je om de benodigde toestemming te verzamelen. Wie voor welke situatie toestemming moet verlenen staat op dit formulier en de bijgevoegde toelichting verder uitgelegd. Wordt (één van) de benodigde toestemming(en) niet verleend, dan kan je verzoek tot inschrijving niet omgezet worden naar een definitieve inschrijving.

Inschrijfvoorwaarden 2017/2018

65.35 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving en collegegeld 2017/2018

143.44 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving (voltijd & duaal) 2016/2017

30.13 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving (deeltijd) 2016/2017

29.15 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels bekendmaking en betaling van het college- en examengeld 2016/2017

36.09 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving vraagfinanciering 2016/2017

16.76 KB
(.PDF)
Downloaden