Thorbecke Academie

De Thorbecke Academie is het eerste instituut dat opleidingen aanbood op het gebied van overheidsmanagement en staat hoog aangeschreven in bestuurlijke kringen. De Thorbecke Academie is onderdeel van NHL Hogeschool en bestaat op september 2016 reeds 30 jaar! Studenten van de Thorbecke Academie zijn erg betrokken. Oud-studenten hebben mooie carrières en zijn onder andere werkzaam als beleidsmanager, veiligheidscoördinator of politicus. De sfeer op de Thorbecke Academie wordt door de studenten als zeer prettig ervaren.

Uitgebreide kennisdiensten

De Thorbecke Academie groeit gestaag en biedt de opleidingen Integrale Veiligheid, European Studies en Bestuurskunde – Overheidsmanagement. Aan de Thorbecke Academie zijn de volgende lectoraten verbonden:

  • i-Thorbecke: dit lectoraat onderzoekt digitalisering van het (regionale) openbaar bestuur
  • Cybersafety: dit lectoraat doet onderzoek naar de vraag ‘Hoe kunnen veiligheidsproblemen in de digitale omgeving effectief worden aangepakt’

Studeren aan de Thorbecke Academie

Studenten van de Thorbecke Academie zijn niet alleen erg betrokken bij hun opleiding, maar doen ook veel buiten hun studie. Zo zijn veel studenten actief binnen de lokale politiek en de hechte studiegenootschap Trias Politica. Alumni van de Thorbecke Academie hebben toonaangevende carrières en zijn onder andere werkzaam als beleidsmanager, veiligheidscoördinator of burgemeester.

Studiegenootschap Trias Politica

Trias Politica is hét studiegenootschap voor de Thorbecke Academie. Hieronder vallen de opleidingen European Studies, Bestuurskunde/Overheidsmanagement en Integrale Veiligheid. Zelfontplooiing, inzet, loyaliteit en gezelligheid vormen de kernwoorden. Trias Politica houdt zich bezig met studie-gerelateerde activiteiten die een extra dimensie en aanvulling geven op je studie. www.sgtriaspolitica.nl

Als oud-student op de hoogte blijven?

Veel instellingen vinden het de moeite waard contact te onderhouden met hun alumni. Zo ook de Thorbecke Academie. Wij menen dat hieruit voordeel kan voortvloeien voor de opleidingen van de Thorbecke Academie, maar ook voor de alumni zelf. De Thorbecke Academie zal dan ook graag initiatieven van de alumni ondersteunen.

Meer over de alumnivereniging